Tháng 07

18

Thứ tư

TP.HCM: Shopping With Google – Cơ hội & Thách thức

8h - 12h ngày 18/07/2018

Hội trường Tầng 8, Tòa nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM

TP.HCM: Shopping With Google – Cơ hội & Thách thức

8h - 12h ngày 18/07/2018

Hội trường Tầng 8, Tòa nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM

Từ
Đăng ký ngay