Tháng 11

09

Thứ năm

Hội thảo Real Estate Solutions ngày 9/11/2017 tại Stix Restaurant

8h - 12h ngày 09/11/2017

Stix Restaurant, 174A Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM

Hội thảo Real Estate Solutions ngày 9/11/2017 tại Stix Restaurant

8h - 12h ngày 09/11/2017

Stix Restaurant, 174A Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM

Từ
Đăng ký ngay