Tháng 11

22

Thứ tư

Hội thảo “Ngưng mất tiền oan vì quảng cáo tràn lan” ngày 22/11/2017

8h - 12h ngày 22/11/2017

Stix Restaurant, 174A Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM

Hội thảo “Ngưng mất tiền oan vì quảng cáo tràn lan” ngày 22/11/2017

8h - 12h ngày 22/11/2017

Stix Restaurant, 174A Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM

Từ
Đăng ký ngay