Tháng 03

28

Thứ tư

Hội thảo “Giải đáp bài toán chi phí Kinh doanh”

28 Tháng 3 2018 (08:30-12h)

Tầng 8, Tòa nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM

Hội thảo “Giải đáp bài toán chi phí Kinh doanh”

28 Tháng 3 2018 (08:30-12h)

Tầng 8, Tòa nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM

Từ
Đăng ký ngay