Tháng 07

12

Thứ năm

Hội thảo “Giải đáp bài toán chi phí Kinh doanh” ngày 12/07/2018

12 Tháng 7, 2018 (08:30-12h)

Tầng 8, Tòa nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM

Hội thảo “Giải đáp bài toán chi phí Kinh doanh” ngày 12/07/2018

12 Tháng 7, 2018 (08:30-12h)

Tầng 8, Tòa nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM

Từ
Đăng ký ngay